ONTWERP-BESLISSINGEN BETER ONDERBOUWEN

Waterschap Brabantse Delta zet Connec2 in om eindgebruikers meer focus te geven op de bediening en onderhoudbaarheid van componenten.

Meer focus op bedienbaarheid en onderhoudbaarheid

Waterschap Brabantse Delta – afdeling Bouw – gebruikt Connec2 om eindgebruikers een goed inzicht te geven wat er gebouwd gaat worden. Voor het visualiseren in VR van hun eerste ontwerp hebben ze een sessie door Connec2 laten organiseren en begeleiden. Na deze ervaring zijn ze zelf met Connec2 aan de slag gegaan.

De afdeling Bouw is de projectenafdeling die alle nieuwbouw en renovatieprojecten realiseert binnen het Waterschap. De afdeling fungeert als koppeling tussen de interne organisatie en externe opdrachtnemers zoals aannemende en ontwerpende partijen.

Jan Poppelaars – technisch manager bouwen – en John Gooiker – technisch projectmanager – zijn beide werkzaam op de afdeling Bouwen en zijn de kartrekkers van het reviewen van ontwerpen in VR.

John Gooiker – technisch projectmanager Brabantse Delta

Uitdagingen

“Veel van onze opdrachtnemers ontwerpen inmiddels in 3D. Om deze ontwerpen vervolgens te toetsen of te beoordelen, worden deze 3D ontwerpen vanuit verschillende aanzichten omgezet naar 2D representaties. Vervolgens proberen beoordelaars van het 2D ontwerp zich weer een beeld te vormen van de nieuw te realiseren situatie. Enerzijds door verlies aan informatie (3D naar 2D) en anderzijds door individuele beperkingen om vanaf 2D een 3D voorstelling te maken van de nieuwe situatie bestaat er de kans ontwerpfouten over het hoofd gezien. Deze worden dan vaak in een later stadium, tegen extra kosten, gecorrigeerd.”

Daarnaast merken ze dat door het gebruik van Connec2 een verschil in uitwerking van ontwerpen in relatie met toegankelijkheid, bedienbaarheid en onderhoudbaarheid van componenten. Het bekijken van een ontwerp in een VR omgeving geeft een andere dimensie en sluit hiermee beter aan bij de beleving van de gebruikers. Hierdoor vallen voornamelijk plaatsing van componenten en details beter op waardoor er betere oplossingen worden bedacht.

Resultaten

“Eindgebruikers melden dat zij nu vooraf beter inzicht krijgen in wat er gebouwd gaat worden. We hebben de indruk is dat we minder faalkosten hebben want er hoeft minder gecorrigeerd te worden in uitvoeringsfase. Om dit direct uit te drukken in harde kostenbesparing is lastig. De winst in onze organisatie zit voornamelijk in het visualiseren van het ontwerp naar de gebruikers (afdelingen beheer, onderhouden, etc.). Hierdoor worden ontwerpen aandachtig bekeken en zijn ontwerpbeslissingen beter onderbouwd te maken.”

Connec2 als compleet innovatief instrument

Het visualiseren van een ontwerp in 2D tekening, en zelfs een 3D tekening, naar realiteit is voor veel gebruikers lastig. Door middel van de laagdrempelige implementatie door Connec2, van 3d model naar een virtuele wereld, wordt een ontwerp snel omgezet naar werkelijkheid. Hierdoor raken gebruikers meer betrokken bij het ontwerp en worden zaken zoals bedienbaarheid en onderhoudbaarheid van componenten veel beter bekeken.

Wilt u meer weten of zelf aan de slag met Connec2?

Wil je Connec2 zelf ervaren?

Bezoek en maak kennis met ons bij een van de volgende events of neem direct contact op.

no Webinars found